tel. 603348265 e-mail: kontakt@neuronek.edu.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Neuronek, ul.Rodzinna 6, 05-124 Kałuszyn.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor, Monika Gościniak. W celu kontaktu z nim udostępnia się nr tel.: 603348265 oraz adres mail:kontakt@neuronek.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o opiekę z Niepublicznym Żłobkiem Sensorycznym Neuronek w Kałuszynie, podejmowania akcji edukacyjnych żłobka, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku żłobka na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

4. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania zawartej umowy, składania raportów do Urzędu Gminy Wieliszew i innych zadań oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane zawarte w umowie

5. Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą w w/w celach: do Biura Rachunkowego "Accounting services" Agnieszka Zarańska ul. Poborzańska 43a/19 03-368 Warszawa ; nauczycielom i innym osobom zatrudnionym w żłobku lub współpracującym z nim w celu prawidłowego realizowania zadań umowy, prawa oświatowego i innych przepisów prawnych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres 5 lat.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo –opiekuńczych jest wymogiem ustawowym;
• w celu podejmowania akcji edukacyjnych żłobka oraz w celu promocji osiągnięć
i pozytywnego wizerunku żłobka jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych